Pään sisällä - Siskonpeti - Kasvatuspuntari

Puntaroi omaa kasvatustasi: www.kasvatuspuntari.fi Kasvatuspuntari on lapsijärjestöjen yhteinen syksyllä 2016 käynnistyvä kampanja, joka kutsuu kaikkia aikuisia puntaroimaan omia kasvatustapojaan. Ylen Siskonpeti on tuottanut kampanjan videoaineistot.