Leikkipuistossa 2 - Siskonpeti- Kasvatuspuntari

www.kasvatuspuntari.fi Kasvatuspuntari on lapsijärjestöjen yhteinen syksyllä 2016 käynnistyvä kampanja, joka kutsuu kaikkia aikuisia puntaroimaan omia kasvatustapojaan. Ylen Siskonpeti on tuottanut kampanjan videoaineistot.